SAISON 2022

SAISON A

2022

17.11.2022-
20.11.2022

Preis erste Nacht
€ 118,00

Preise weitere Nacht
€ 69,00

Mindestbuchung
2 Nächte

SAISON B

2022

04.11.2022-
16.11.2022

Preis erste Nacht
€ 148,00

Preise weitere Nacht
€ 79,00

Mindestbuchung
2 Nächte

NEBENSAISON

2022

21.12.2022-
25.12.2022

Preis erste Nacht
€ 168,00

Preise weitere Nacht
€ 99,00

Mindestbuchung
2 Nächte

SILVESTER

2022 (NS)

26.12.2022-
07.01.2023

Preis erste Nacht
€ 168,00

Preise weitere Nacht
€ 99,00

Mindestbuchung
5 Nächte